2.     OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

2.1.          Računovodstveni metod

 

Finansijski izveštaji preduzeća sastavljeni su u skladu sa Međunaro-dnim računovodstvenim standardima.

Funkcionalna valuta Preduzeća ja dinar.

Finansijski izveštaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti.

               Finansijski izveštaji se odnose na period od 01.01.2007.do 31.01.2007.

               godine

               Finansijski izveštaji su odobreni za izdavanje 27.02.2008.godine od              

               strane Direktora preduzeća.