7        . DOBIT POSLOVNE GODINE

 

 

                Ukupni prihodi                                                   329.798.111

                Ukupni rashodi                                                   292.551.861

                                               _________________________________

                                                ostvarena dobit                     37.246.250

                                                porez na dobit                         1.900.939

                                                _________________________________

                                    OSTVARENA NETO DOBIT         35.345.311

 

 

 

 

 Analizirajući podbilanse poslovanja preduzeća proizilazi sledeće:

 

         1. Preduzeće je u 2007. godini ostvarilo poslovni dobitak u visini od

             16.637.000 dinara što je rezultat poslovnih aktivnosti na planu prometa

             roba i usluga .

         2. Ostvarena dobit u delu finansijskih prihoda u iznosu od 3.632.000 din

             rezultat je uglavnom naplaćenih kamata po tužbama za potraživanja od

             kupaca iz prethodnih godina.

    3. U podbilansu ostalih prihoda i rashoda ostvarena je dobit u iznosu od

             16.976.000 dinara što je isključivo rezultat velikog iznosa naplaćenih

              potraživanja od kupaca koja su otpisana u prethodnim godinama na te

              ret rashoda preduzeća .

 

 

 

U Odžaciama 25.02.2008. godine                                 

 

 

 

                                                                         

                                                                          Direktor,

 

                                                                 _________________

                                                                         Erić Milojko