МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА

 

Увид се може извршити сваког радног дана 07,00-15,00 сати у седишту друштва, Железничка 34, 25250 Одђаци.